STORITEV  CENA
kardiološki  pregled  90 EUR
kardiološki  pregled z UZ srca  160 EUR
obremenitveni test na kolesu  90 EUR
24-urno snemanje EKG-ja (Holter) 70 EUR
24-urno snemanje KT (24 RR) 70 EUR
ultrazvok srca 100 EUR
EKG 20 EUR
Event EKG (7 dni) 50 EUR
kontrolni kardiološki pregled 60 EUR
drugo mnenje s pregledom 120 EUR