Nova zdravila za razredčevanje krvi bodo marsikateremu bolniku olajšala življenje, dabigatran (Pradaxa) in rivaroksaban (Xarelta) bosta omogočila, da bolniki ne boste potrebovali več toliko kontrol krvi in toliko obiskov pri zdravniku. Zdravili sta vsaj enako učinkoviti kot prej znani zdravili Marevan in Sintrom,vendar imata bolj predvidljiv učinek in manj vplivov prehrane na nihanje razredčenosti krvi, zato so doze zdravil pri različnih bolnikih enake, razen pri bolnikih z ledvično odpovedjo, in ne potrebujejo prilagajanja.