Vaše naročilo je bilo uspešno poslano

Vaši podatki in napotnica bodo v naslednjih dneh vnešeni v Čakalni seznam naše ustanove, kar lahko preverite na portalu eZVEM (napotnica je “vpisana”), o natančnem datumu pregleda boste obveščeni (napotnica Zelo hitro praviloma v nekaj dneh, Hitro in Redno do 1 mesec pred pregledom).

Kopija vnešenih podatakov je bila poslana tudi na vaš e-naslov. V primeru, če sporočila ne najdete v mapi “Prejeto”, preverite tudi v mapi “Neželena pošta / Spam” ali v mapi “Promocije”.